Thay đổi hệ thống đặt hàng

Alibao xin gửi đến quý khách hàng hệ thống đặt hàng mới trên web: http://nhaphang.alibao.vn/

Contact

CSKH - Khiếu nại

  • (0899) 75 1688

Kinh doanh - tư vấn

  • (0354) 75 1688

Bộ phận kho - trả hàng

  • (0899) 75 1688

Khách lớn - chuyển tiền

  • (0354) 75 1688

Hot line 24/7

  • (0354) 75 1688